Razgovor sa dru?tveno-politi?kim aktivom SR Makedonije u sindikalnom odmarali?tu "Orce Nikolov" u Ohridu