Predsednik Josip Broz Tito u poseti starodrevnom Ninu, razgledanje amfietatra, Dijaninog hrama, crkava Sv. Ambroza i Sv. Kri?a i zbirke Arheolo?kog muzeja