Ve?era u hotelu "Zadar" koju je priredio predsednik Op?tinske skup?tine, Kazimir Zanki