Poseta Gr?koj: polaganje venca u "Plavu grobnicu" kod ostrva Vido, u spomen palim borcima u Prvom svetskom ratu