Poseta Grčkoj: polaganje venca u "Plavu grobnicu" kod ostrva Vido, u spomen palim borcima u Prvom svetskom ratu