Razgovor sa političkim aktivom SR Slovenije na Brdu kod Kranja