Sa rukovodiocima Hrvatske u vili "Zagorje" u Zagrebu