Poseta Grčkoj: odlazak sa "Galeba", svečani doček u Pirejskoj luci, smotra počasne jedinice i odlazak za Atinu