Otvaranje 77. Me?unarodnog velesajma: za vreme govora Antuna Bor?ila, generalnog direktora Velesajma