Poseta Gr?koj: do?ek u Atini; kod Zevsovog hrama; predsednik atinske op?tine sa ?lanovima op?tinskog saveta pozdravlja Josipa Broza; prolazak ulicama Atine; u dvoru sa kraljem i kraljicom