Poseta 77. Me?unarodnom Velesajmu: izjava televiziji posle razgledanja i ru?ak u rastoranu sajma