Poseta Gr?koj: pogled na rezidenciju Maksimos u ulici Heroda Ati?kog, u kojoj je predsednik Tito boravio u toku posete Atini