Poseta Grčkoj: sa kraljem Pavlom i kraljicom Frederikom na svečanom prijemu u dvoru u Atini