Poseta Gr?koj: poseta predsednika Atinske op?tine i ?lanova op?tinskog ve?a predsedniku Titu i prijem zlatne medalje grada Atine