Poseta Boru: razgovor sa dru?tveno-politi?kim aktivom isto?ne Srbije u hotelu "Srbija"