Poseta ?uzepea Saragata: sve?ana ve?era koju je priredio predsednik Saragat, u hotelu "Jugoslavija"