Poseta ?uzepea Saragata: prijem posle sve?ane ve?ere, koju je predsednik Saragat priredio u hotelu "Jugoslavija"