Poseta ?uzepea Saragata: sve?ani ispra?aj predsednika Saragata na aerodromu Brnik