Poseta Gr?koj: u jugoslovenskoj ambasadi u Atini, posle sve?anog ru?ka