Poseta Grčkoj: u jugoslovenskoj ambasadi u Atini, posle svečanog ručka