Poseta D?ulijusa Njererea: sve?ani ru?ak u SIV-u, u ?ast predsednika Tanzanije i zdravice