Poseta D?ulijusa Njererea: sve?ani ispra?aj predsednika Njererea na aerodromu "Beograd"