Poseta fabrici hemijske industrije "Zorka": sa rukovodiocima fabrike