Poseta Gr?koj: smotra po?asne ?ete u luci Zea i odlazak na reviju mornarice u Salaminskom zalivu