Poseta fabrici hemijske industrije "Zorka": na sve?anoj sednici radni?kog saveta i nastupu hora ?aba?kih "66 devojaka"