Poseta Kikindi: pozdravni govor isped fabrike "Toza Markovi?"