Poseta Gr?koj: poseta groblju jugoslovenskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu, polaganje venca i obilazak kosturnice i groblja na Zejtinliku