Poseta Gr?koj: detalj sa puta; generalni guverner Severne Gr?ke sa pratnjom opra?ta se sa predsednikom Titom u Idomeni