Sa puta od ?ev?elije ka Skoplju, na povratku iz posete Gr?koj