Dolazak u Dom "?uro ?akovi?", prijem diplome po?asnog ?lana Akademija nauka Bosne i Hercegovine