Prijem i razgovor sa grupom generala, na ?elu sa Nikolom Ljubi?i?em: grupna fotografija