Prijem Vilijema Bentona, predsednika ?ika?kog univerziteta i biv?eg senatora, sa suprugom