Poseta studentkinja Smitovog koled?a iz SAD Brionima: na koncertu i u razgovoru sa studentkinjama u hotelu "Karmen"