Prijem akreditiva od albanskog poslanika B. Karafilia