Prijem akreditiva od libanskog poslanika M. A. Hamadeja