Poseta Zambiji: kra?e zadr?avanje u ku?i ministra za provinciju Koperbelt