Prijem protestantskih javnih radnika iz SAD-a, u?esnika seminara Edi ?ervuda, sa g. Dipreom na ?elu