Prijem povodom 57. ro?endana: predstavnici Prezidijuma Narodne Skup?tine FNRJ, JNA, Savezne i republi?kih vlada i prezidijuma, IONO Beograda