Prijem povodom 57. rođendana: predstavnici Prezidijuma Narodne Skupštine FNRJ, JNA, Savezne i republičkih vlada i prezidijuma, IONO Beograda