Sve?ana ve?era u ?ast predsednika Tita i Jovanke Broz u Dvoru cara Hajla Selasija: u salonu pre ve?ere