Sve?ani ru?ak u Saveznom izvr?nom ve?u u ?ast cara Hajla Selasija: zdravice, predaja odlikovanja predsedniku Titu i odlazak