Svečani prijem u Belom dvoru u čast cara Hajla Selasija