Na svečanoj predstavi u Narodnom pozorištu u Beogradu sa etiopskim carem