Na sve?anoj predstavi u Narodnom pozori?tu u Beogradu sa etiopskim carem