Etiopski car predaje poklone predsedniku Titu i njegovoj supruzi u Starom dvoru