Kra?i boravak u Ugandi, na putu od Kenije ka Sudanu: ispra?aj na aerodromu u Entebeu