Poseta Egiptu: zvani?ni razgovori delegacija UAR i Jugoslavije u hotelu "Nju Katarakt" u Asuanu