Poseta Egiptu: ve?era u ?ast predsednika Tita i Jovanke Broz u hotelu "Nju Katarakt" u Asuanu