Poseta Egiptu: nastavak zvani?nih razgovora delegacija UAR i Jugoslavije u hotelu "Nju Katarakt", u Asuanu