Ekspoze u Saveznoj skup?tini o poseti afri?kim zemljama: ulazak u salu