Sve?ana izjava novoizabranog sudije Ustavnog suda SFRJ, Aleksandra Fire