Poseta Gorenjskom sajmu u Kranju i obilazak Pre?ernovog gaja