U razgovoru sa generalima Vladom Baji?em i Franjom Herljevi?em