Sve?ana sednica povodom proslave 100. godi?njice Lenjinovog ro?enja: dolazak u zgradu Savezne skup?tine